Sökmotoroptimering – hur vi jobbar


Sökmotoroptimerings modell för SEO arbetet

 SEO - sökmotoroptimering

 • Tillsammans med kunden definieras preliminära sökord och sökfraser
 • Idag tas också hänsyn till synonymer, varianter av sökfraserna och den s. semantiska webben
  dvs. vi fokuserar inte enbart på stelbenta sökord eftersom Google blivit mycket duktigare än så
 • Vi gör en analys av kundens sajt, sökorden och konkurrenssituationen
 • Kunden erhåller en offert för resultatbaserad SEO baserat på detta
 • Kunden signar avtalet med Scotten Sökmotoroptimering
 • Vi börjar direkt att göra den s.k. On Page optimeringen
 • Vi stämmer av med kunden att de optimerade Titlar, Beskrivningar (META information) och Rubriker vi föreslagit är OK
 • Vi påbörjar sedan det s.k. Off Page arbetet som bl.a. innebär att skapa BRA och RELEVANTA optimerade IN-länkar,
  anmäler manuellt till utvalda  kataloger, artikeldatabaser, skriver blogginlägg mm.
 • Efter ca 1-2 veckor i normala fall kan vi börja se de första förbättringarna för några av sökorden, de med hård konkurrens tar längre tid
 • Vid behov – så kan vi efter en tid behöva fintrimma META informationen, ibland flera gånger
 • Vid behov så föreslår vi en justering av vilka sökord som det skall optimeras för – baserat på statistik och kunskap vi börjat få –
  i syfte att optimera för just de sökord kunden har mest nytta av
 • Vi sänder sedan kunden en regelbunden statusrapport som visar hur det utvecklar sig för kundens sökord. Denna rapport är enkel att förstå och tolka.
 • Vi skickar den första kvartalsfakturan i EFTERSKOTT så att kunden kan verifiera först att det har gett resultat

  SEO test för "sökmotoroptimering"Detta är högsta möjliga poäng för sökfrasen ”sökmotoroptimering
  Se även sidorna Billiga hemsidor i WordPress   och
  Mobilanpassad hemsida   som också fått maximala 100p.


  Detta är naturligtvis inte en slump utan resultatet av ett målmedvetet och seriöst SEO arbete då det gäller den s.k. OnPage delen.