Smartphones lokalt sök


Smartphones och lokalt sökt

smartphones lokalt sök

Fler och fler har s.k. smartphones idag, ca 700 000 lär ha iPhone, sedan har vi andra smartphones
av andra märken och med andra operativsystem, där Android är det största.​

Idag bedöms ca 40% av sökningarna på nätet göras från smartphones och många (ca 27%) av de sökningarna är s.. ”lokala sök” dvs. att en geografisk position, oftast ortsnamn ingår t.ex. ”frisör bromma”, ”blomsterhandlare sundsvall”, ”urmakare södermalm” osv.​ det som kallas smartphones lokalt sök.

Det finns många möjligheter med smartphones och speciellt iPhone, men många som skaffat sig en iPhone känner bara till en bråkdel av dem och vet inte hur stor nytta och hur kul de kan ha med sin iPhone.​

iphone
kontakt

Smartphones

​Dessa siffror är några år gamla och kommer snart att uppdateras – men sammanfattningsvis kan sägas att det har ÖKAT dvs. ännu större andel av söket är s.k.  smartphones lokalt sök idag

  • 71 % söker efter information på internet innan köp
  • 21 % använder internet i mobilen
  • 30 % av sökningarna är lokala dvs. innehåller ortsnamn
  • 27 % av sökningarna från mobiler avser lokal information
  • VIKTIGT alltså att synas i det LOKALA SÖKET​