Smartphones lokalt sök


Smartphones och lokalt sökt

smartphones lokalt sök

Fler och fler har s.k. smartphones idag, ca 700 000 lär ha iPhone, sedan har vi andra smartphones
av andra märken och med andra operativsystem, där Android är det största.​

Idag bedöms ca 40% av sökningarna på nätet göras från smartphones och många (ca 27%) av de sökningarna är s.. “lokala sök” dvs. att en geografisk position, oftast ortsnamn ingår t.ex. “frisör bromma”, “blomsterhandlare sundsvall”, “urmakare södermalm” osv.​ det som kallas smartphones lokalt sök.

Det finns många möjligheter med smartphones och speciellt iPhone, men många som skaffat sig en iPhone känner bara till en bråkdel av dem och vet inte hur stor nytta och hur kul de kan ha med sin iPhone.​

Scotten håller därför minikurser för iPhone på temat:

iphoneHur du får ut mesta möjliga nytta och glädje av din iPhone” och en introduktion i “Internet of Things” (sakernas internet)
som är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.“​

Anmäl ditt intresse här så sätter jag ihop en ny minikurs när jag har ett lagom antal deltagare, ca 6-8st.
Läs mer här på iMingel®  kontakt

Smartphones

​Dessa siffror är några år gamla och kommer snart att uppdateras – men sammanfattningsvis kan sägas att det har ÖKAT dvs. ännu större andel av söket är s.k.  smartphones lokalt sök idag

  • 71 % söker efter information på internet innan köp
  • 21 % använder internet i mobilen
  • 30 % av sökningarna är lokala dvs. innehåller ortsnamn
  • 27 % av sökningarna från mobiler avser lokal information
  • VIKTIGT alltså att synas i det LOKALA SÖKET​

Har du köpt en iPhone men inte riktigt förstår hur du skall använda den på bästa sätt – den kan MYCKET MER än du tror och kan vara ett FANTASTISKT redskap både privat och i din affärsverksamhet. Kontakta mig för minikurs.